Azərbaycanlı alimin müvəffəqiyyəti

11/03/2022

ABŞ-da çalışan azərbaycanlı alim Şövqi Hüseynov Gənc alimin əldə etdiyi elmi nəticələrlə gələcəkdə narkotik asılılığının, şizofreniyanın, parkinson, dağınıq skleroz, autizmin müalicəsi mümkün olacaq.