Aprel Milli Qәhrәmanı

23/10/2020

Şükür Hәmidov 2000-ci ildәn buyana yaşarkәn "Milli Qәhrәman" titulu ilә tәltif edilәn yeganә şәxsdir. Aprel döyüşlәrindә sözügedәn tituldan üç nәfәrә verilib, bir dә Şükür Hәmidov Qubadlının Armudlu kәndindәn imiş. Elә Qubadlıda da şәhid oldu. Ruhu şad olsun.