Musiqilər

Arzu Məmmədli 14/06/2020

Musiqi — səsli bədii obrazlara gerçəklikdə əks etdirən insanın psixikasına fəal təsir edən incəsənətin növlərindən biridir. Musiqi nədir? Bu sual əsrlər boyu insanları düşündürmüşdür və indi də düşündürür. Cavablar da müxtəlifdir. Qədim yunanlar musiqini Allahın töhfəsi kimi qiymətləndirir,ona insanın qəlbini fəth edən, qeyri-adi qüvvə kimi yanaşırdılar. Beləliklə, ən qədim zamanlardan bu günə kimi musiqinin bir möcüzə olduğunu, onun insan əhval-ruhiyyəsinə, ümumiyyətlə daxili aləminə böyük təsir göstərdiyini hamı etiraf etmişdir. Musiqi həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Bu bağlılıq insan ömrünün ilk anlarından başlayır. Beşikdə yatan körpə anasının şirin laylasına qulaq asdıqca rahatlaşır. Həyatımızın sevincli, qürurlu, eləcə də kədərli anları müxtəlif xarakterli musiqilərlə müşayiət olunur. Göründüyü kimi musiqi insanın bütün həyatını müşahidə edir.Dünyada elə bir xalq yoxdur ki, onun özünəməxsus musiqi mədəniyyəti olmasın. Musiqi millətləri birləşdirən, onların qarşılıqlı anlaşmasını təmin edən universal bir dildir.Musiqidən, hətta təbabətdə də istifadə edilir. Hesab olunur ki, musiqi insan orqaniziminə, xüsusilə də əsəb sisteminə olduqca müsbət təsir göstərir. Ona görə də bəzi xəstəliklərin müalicəsi zamanı dərmanlarla yanaşı, musiqinin bəzi növlərindən də istifadə olunur.Qədim yunanlar musiqini tanrıların töhfəsi kimi qiymətləndirir, ona insanların qəlbini fəth edən ecazkar qüvvə kimi yanaşırdılar. Yunan rəvayətlərinin birində Orfey oxuduğu gözəl nəğmələrlə tanrıları və adamları heyran edir, təbiətin kor qüvvələrini ram edirdi. Ümumi musiqi terminləri italyan dilindən götürülmüşdür. Buna intervaları nümunə göstərmək olar. Musiqidə 7 not var: do, re‚ mi, fa, sol, lya, si. Musiqi bir sənət formasıdır və orta dərəcədə sağlam olan mədəni fəaliyyətdir. Musiqinin ümumi təriflərinə saz (melodiya və ahəngdarlığı tənzimləyən), ritm (və onunla əlaqəli anlayışlar tempi, metr və artikulyasiya), dinamika (yüksəklik və yumşaqlıq) və tembr və toxumanın sonik keyfiyyətləri (ümumi olan elementlər) daxildir. bəzən bir musiqili səsin "rəngini" adlandırırlar). Müxtəlif üslub və ya musiqi növləri bu elementlərin bəzilərini vurğulayır, de-vurğulayır və ya buraxa bilər. Musiqi, mahnı oxumaqdan rappinqə qədər geniş alətlər və vokal texnikaları ilə səslənir; yalnız instrumental parçaları, yalnız vokal parçaları (məsələn, instrumental müşayiəti olmayan mahnılar) və mahnı və alətləri birləşdirən parçalar var. Söz yunan μουσική (mousike; "Muses sənəti") sözlərindən yaranmışdır. Musiqi bir sənət formasıdır; harmonik tezliklər vasitəsilə duyğuların ifadəsi. Musiqi eyni zamanda səsləri insanların xoşuna gələn, maraqlı tapan və ya rəqs edə biləcəyi şəkildə birləşdirən bir əyləncə formasıdır. Əksər musiqilərə səsləri ilə oxuyan və ya fortepiano, gitara, zərb alətləri və ya skripka kimi musiqi alətlərini ifa edən insanlar daxildir.s


Film-Legend Mədəniyyət
Film-Legend
Musiqilər Mədəniyyət
Musiqilər
Film-The best of me Mədəniyyət
Film-The best of me
Güzgülər Mədəniyyət
Güzgülər
Ağaclar Mədəniyyət
Ağaclar
Rəqslər Mədəniyyət
Rəqslər
Film-Dangal Mədəniyyət
Film-Dangal
Film-Guzaarish Mədəniyyət
Film-Guzaarish
Nostalji Mədəniyyət
Nostalji
Kəşflər Mədəniyyət
Kəşflər